Schemat spotkań z narzeczonymi Drukuj Email
wtorek, 12 sierpnia 2008 23:13

Celem niniejszego opracowania jest pomoc Doradcom Życia Rodzinnego w przygotowaniu narzeczonych do pełnego przeżywania miłości małżeńskiej. Służy temu kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym poznanie prawdy o ludzkiej płodności.  Schemat spotkań, który prezentujemy został nadesłany z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i jest opracowany jako pomoc w przeprowadzaniu spotkań przedmałżeńskich z narzeczonymi w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Każde spotkanie doradcy z kandydatami do małżeństwa powinno uwzględnić sytuację danej pary, niemniej istotne jest, aby w czasie spotkań poruszyć następujące zagadnienia:

I. Pierwsze spotkanie

1. Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła
2. Zalety metod diagnostycznych rozpoznawania płodności dla zbudowania więzi małżeńskiej i pogłębionego kontaktu z dziećmi
3. Podstawy naukowe metod diagnostycznych
- omówienie wskaźników płodności
- zasady obserwacji i notowania
- zadania domowe
- zalecenie lektury i zachęcenie do obserwacji przez narzeczoną
Uwaga: umówienie się na następne spotkanie nie później niż za dwa tygodnie. Zadanie domowe polega na naniesieniu na kartę cyklu podanych obserwacji.

II. Drugie spotkanie

1. Omówienie na dwóch kartach do ćwiczeń (w tym na karcie przygotowanej w domu) reguł oznaczania faz płodności i niepłodności.
2. Omówienie wykresu ciążowego (termin porodu)
3. Elementy psychologii prenatalnej
4. Ewentualne omówienie z narzeczoną jej dotychczasowych obserwacji (Zaleca się prowadzenie tej rozmowy wyłącznie z narzeczoną chyba że wyraża ona chęć na przeprowadzenie jej wspólnie z narzeczonym).
5. Zadanie domowe - przeczytać encyklikę "Humane Vitae" oraz zinterpretować zadaną kartę cyklu ciążowego.

III. Trzecie spotkanie

1. Ćwiczenia z zakresu wyznaczania faz w cyklu miesiączkowym (5 kart).
2. Zagrożenia dla miłości małżeńskiej wypływające ze stosowania antykoncepcji i środków wczesnoporonnych.
3. Przekazanie krótkich informacji dotyczących możliwości stosowania metod diagnostycznych w sytuacjach szczególnych w życiu małżeńskim (po porodzie, premenopauza).