Szkolenia NPR - informacje ogólne Drukuj Email
czwartek, 21 sierpnia 2008 18:06
ImageChcielibyśmy poinformować o formach szkoleń z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny, jakie odbywają się na terenie Archidiecezji Gdańskiej:

- podstawowy kurs NPR tzw. „dla użytkownika” - odbywa się m.in. w Gdańsku Matemblewie po zebraniu się grupy minimum 20 osobowej, obejmuje on 12 godzin zajęć edukacyjnych, na które zapraszamy w 3 kolejne soboty w godz. 10.00 -14.00. Jeśli zbierze się grupa minimum 20 osobowa istnieje również możliwość zorganizowania takiego kursu w terenie;
- specjalistyczny kurs NPR tzw. „kurs nauczycielski”  - odbywa się co 2 lata; obejmuje ok. 50 godzin zajęć edukacyjnych; prowadzony jest przez dyplomowanych instruktorów NPR i lekarzy wybranych dziedzin medycyny; kończy się egzaminem  I stopnia, a potem II stopnia po zdaniu których otrzymuje się Dyplom Nauczyciela NPR wydawany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie uprawniający do samodzielnego nauczania wieoloobjawowej metody podwójnego sprawdzania tzw. „angielskiej”;
- kurs uprawniający do pracy w Katolickich Poradniach Rodzinnych tzw. „kurs na Doradcę Życia Rodzinnego” – odbywać się będzie (na podbudowie kursu nauczycielskiego) co 2 lata; będzie miał charakter formacyjno-rekolekcyjny, z elementami wiedzy z zakresu psychologii oraz teologii małżeństwa i rodziny, a także metodyką pracy w poradni. Kurs dla całej Archidiecezji będzie w jednym terminie i w jednym miejscu, i przyjmie formę 2 weekendowych zjazdów, szczegóły jeszcze do ustalenia. Po tym kursie, po odbyciu praktyk, po zaopiniowaniu kandydatury na Doradcę Życia Rodzinnego przez Księdza Proboszcza,  Duszpasterz Rodzin i Diecezjalny Doradca Rodzinny wystąpią do Księdza Arcybiskupa o  przyznanie misji kanonicznych do pracy na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Uwaga! Bardzo ważne jest dla nas, aby wszyscy „czynni” doradcy byli jednocześnie nauczycielami NPR. Życie pokazuje, że dziś musimy być wręcz ekspertami w tej dziedzinie, bo coraz więcej par małżeńskich, które trafiają do Parafialnych Poradni Rodzinnych ma problemy z poczęciem dziecka, bądź już jako narzeczeni są rodzicami lub w wywiadzie mają dłuższy bądź krótszy okres zażywania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Doradcy Życia Rodzinnego, którzy szli innym tokiem szkoleń nie będą musieli kończyć żadnego dodatkowego kursu by pracować nadal w poradniach. Zachęcamy jednak tych wszystkich Doradców, którzy nie są jeszcze nauczycielami NPR, aby uzupełnili wiedzę dot. metody podwójnego sprawdzenia (angielskiej) i zdali egzamin na nauczyciela NPR. Chcielibyśmy, żeby wszyscy pracownicy poradni znali bardzo dobrze tę metodę, gdyż to jest nasze podstawowe zadanie, abyśmy mogli  potem rzetelnie nauczyć jej narzeczonych lub małżonków.

Wszystkie te ustalenia mają służyć wdrożeniu w naszym rejonie wymogów, które obowiązują wszystkie osoby samodzielnie uczące metody podwójnego sprawdzenia (angielskiej) m.in. na terenie naszego kraju. Otóż Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR przypomina, że formalnie tej metody mogą uczyć tylko dyplomowani nauczyciele (a więc po egz. II stopnia), mało tego uchwałą zarządu (w czasie styczniowego Walnego Zgromadzenia w Warszawie) został przegłosowany wniosek o wydawaniu certyfikatów ważnych przez okres 2 lat,  które będą konieczne wraz z dyplomem do samodzielnego uczenia metody podwójnego sprawdzenia (angielskiej). Każdy nauczyciel będzie miał obowiązek uczestniczenia minimum raz w roku w konferencji, wykładzie itp. wokół tej tematyki w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.
Po co to wszystko? Aby osoby uczące tej metody rozpoznawania płodności m.in. utrzymywały kontakt ze Stowarzyszeniem w celu uzupełniania umiejętności, na bieżąco znały jej standardy i modyfikacje, abyśmy nauczali w jedności zgodnie z aktualną wiedzą, która przecież ciągle się rozwija. Zmobilizuje to nas również do corocznego organizowania ciekawych konferencjach, wykładów itp. związanych z tą tematyką, no i do regularnego spotykania się, a tym samym do większej integracji naszego środowiska.
 
Przypominamy obowiązujące wymagania dla kandydata na nauczyciela NPR:

Zasady prowadzenia dokumentacji uczenia metody podwójnego sprawdzenia (angielskiej) 3 par/kobiet (do egzaminu II stopnia kursu dla nauczycieli NPR)
Dokumentujemy nauczanie każdej z trzech par/kobiet przez okres minimum trzech cykli. Dwie pary powinny odkładać poczęcie dziecka, jedna powinna znajdować się w którejś z sytuacji szczególnych (po porodzie, w premenopauzie, po odstawieniu pigułki hormonalnej czy planowane poczęcie dziecka).
Do kart obserwacji cykli opracowanych zgodnie z wymogami metody, należy dołączyć opis przebiegu uczenia się metody przez każdą z par/kobiet. W opisie powinny znaleźć się następujące dane:
- nazwisko, imię, wiek osoby uczonej
- jej wykształcenie, zawód wykonywany
- wywiad dotyczący metod regulacji poczęć dotąd stosowanych
- wywiad dotyczący ewentualnych porodów, poronień, problemów ginekologicznych
- dane dotyczące celu i motywów uczenia się metody
- daty i treść pierwszego i kolejnych spotkań w czasie uczenia się metody.
Konieczne jest, aby kandydat na nauczyciela NPR skomentował umiejętności obserwacji objawów płodności przez osobę uczącą się metody, zamieścił informację o sposobach rozwiązywania napotykanych trudności, ocenił umiejętności samodzielnej interpretacji objawów płodności pary/osoby uczącej się.
Całość dokumentacji należy złożyć do oceny na dwa tygodnie przed terminem egzaminu II stopnia. Na egzaminie II stopnia należy też przedstawić własne obserwacje.