Rusza Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin Drukuj Email
wtorek, 06 czerwca 2017 16:56

Zapraszamy na zajęcia od października 2017 r., w wybrane soboty, w godzinach od 9.00 do 15.00. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy oczekują pogłębionej formacji promałżeńskiej i prorodzinnej. Kształcimy w cyklu 2-letnim przyszłą kadrę Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej. Dokształcamy poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Więcej informacji o programie zajęć, daty spotkań znajdziecie Państwo poniżej. Zamieszczony plakat i ulotka informacyjna służy do pobrania i do przekazywania osobom potencjalnie zainteresowanym. Bliższe informacje i zapisy: Joanna Cabaj tel. 782 626 555.

 

 

Plakat Ulotka
Plakat Plakat

 

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie.

1. Cel : kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przygotowywanie świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troska o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

2. Podmiot odpowiedzialny: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku Matemblewie przy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej. Osoby bezpośrednio zaangażowane: Ks. Krzysztof Homoncik, Ks. Jan Uchwat, Ks. Andrzej Pradela, Anna Mrozowicz, Joanna Cabaj. Wśród kadry kształcącej przede wszystkim kapłani już współpracujący z Duszpasterstwem Rodzin, lekarze z NaproCentrum i doradcy życia rodzinnego oraz instruktorzy Naturalnego Planowania Rodziny.

3. Zajęcia dydaktyczne: cykl dwuletni, rozpoczynający się zawsze od października; w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda ( 22 zjazdy x 7 godz. = 154 godz. + 2 zjazdy rekolekcyjne x 7 godz. = 14 godz. + 2 zjazdy egzaminacyjne = 6 godz. + praktyki w Poradni Rodzinnej = 6 godz.). Zajęcia miałyby się odbywać na terenie Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Zjazdy w wybrane soboty w godz. 9.00-15.00 wg stałego schematu: 9.00 -10.30 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 10 min., 10.40  - 12.10 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 20 min. 12.30 - 15.00 (warsztat).

4. Finansowanie:  Utrzymanie z ofiar składanych przez uczestników Studium. Opłata za uczestnictwo w całym dwuletnim cyklu na poziomie 500 zł/osoby; 700 zł/małżeństwa. Tylko kandydaci całego cyklu Studium, po odbyciu zajęć i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów mogliby otrzymać misję kanoniczną. Zajęcia byłyby jednak otwarte na osoby, które chciałby skorzystać z nich wybiórczo tzn. przyjść na konkretny wykład czy warsztat. Takie osoby miałyby taką możliwość i wnosiłyby opłatę każdorazowo na poziomie 10-20 zł/spotkanie.

 

Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.


PROGRAM I EDYCJI STUDIUM (2017-2019)

Data

Liczba

godzin

Forma

spotkania

Przedmiot

Prowadzący

7.10.2017

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu  cz. 1

Ks. dr Piotr Przyborek

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu  cz. 2

Ks. dr Piotr Przyborek

1

Eucharystia

(godz. 12.00)

Eucharystia inaugurująca rozpoczęcie prac Studium

Ks. Andrzej Pradela - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie

2

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 1

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

21.10.2017

7

rekolekcje

Uczestnictwo w 1. dniu dorocznych Rekolekcji dla Poradnictwa Rodzinnego; temat rekolekcji „Wokół początków życia ludzkiego”

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC - bioetyk

4.11.2017

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła cz.1

Ks. dr Jan Uchwat

2

wykład

Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła cz. 2

Ks. dr Jan Uchwat

3

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 2

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

18.11.2017

2

wykład

Zarys historii Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), obecna sytuacja w Polsce i na świecie

Magdalena Misztak-Hola - mgr teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Istota Naturalnego Planowania Rodziny oraz zalety i trudności w stosowaniu NPR; obserwacja głównych wskaźników płodności

Joanna Bochniak - doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Warsztaty z komunikacji cz. 3

Grzegorz Kamola - mgr nauk o rodzinie  KUL, doradca życia rodzinnego, trener rozwoju osobistego

2.12.2017

2

wykład

Anatomia układu rozrodczego. Fizjologia cyklu kobiecego

cz.1

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

2

wykład

Anatomia układu rozrodczego. Fizjologia cyklu kobiecego

cz.2

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

3

warsztat

Wprowadzenie do wieloobjawowej metody podwójnego sprawdzenia i ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

16.12.2017

2

wykład

Teologia Ciała Jana Pawła II   cz.1

Dorota Dźwig, dr teologii

2

wykład

Teologia Ciała Jana Pawła II   cz.2

Dorota Dźwig, dr teologii

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

13.01.2018

2

wykład

Specyfika okresu dojrzewania dziewcząt

Lek. med. Monika Wojtkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii

2

wykład

Najczęstsze schorzenia ginekologiczne

Lek. med. Monika Wojtkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

27.01.2018

2

wykład

Diagnostyka i leczenie niepłodności

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

2

wykład

Wpływ środków antykoncepcyjnych na zdrowie kobiet

Dr nauk med. Aleksandra Kicińska - Prezes Fundacji  NaproCentrum

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w sytuacji typowej dla kobiety

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

10.02.2018

2

wykład

Powrót płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Reguły interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

24.02.2018

2

wykład

Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji cz.1

Ks. dr Jacek Socha

2

wykład

Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji, aborcji,  sztucznego zapłodnienia, eutanazji cz. 2

Ks. dr Jacek Socha

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

10.03.2018

2

wykład

Ciąża. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym. FAS

lek. med. Dorota Bubnowska-Nalepa - pediatra

2

wykład

Zagadnienia obrony życia. Sytuacja w Polsce i na świecie

Ewa i  Lech Kowalewscy - przedstawiciele Human Life International

3

warsztat

Doświadczenie pracy w Telefonie Zaufania na przykładzie  praktyki w Net Poradni

Marta Dziuda - doradca życia rodzinnego Net Poradni

24.03.2018

2

wykład

Przygotowanie do macierzyństwa i naturalnego porodu

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Karmienie piersią

Hanna Lebiedź - instruktor NPR

3

warsztat

film pt. Cud miłości

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

7.04.2018

2

wykład

Przeszkody prawne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Ks. dr Krzysztof Szerszeń

2

wykład

Powrót płodności po porodzie. Reguły interpretacji kart w zależności od sposobów karmienia dziecka

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

21.04.2018

2

wykład

Podstawowe zagadnienia bioetyczne  cz. 1

Ks. dr Jan Uchwat

2

wykład

Podstawowe zagadnienia bioetyczne  cz. 2

Ks. dr Jan Uchwat

3

warsztat

Eugenika w imię postępu. Prelekcja filmu i dyskusja

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

12.05.2018

2

wykład

Duszpasterstwo Rodzin jako działalność pastoralna Kościoła

Ks. Krzysztof Homoncik - Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Gdańskiej

2

wykład

Geneza, rozwój i struktury Duszpasterstwa Rodzin

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

26.05.2018

2

wykład

Różnice psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną

Małgorzata Sędziak - mgr psychologii, doradca życia rodzinnego

2

wykład

Kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec

Maria i Waldemar Tlaga - doradcy życia rodzinnego

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart obserwacji w sytuacji poporodowej

Magdalena Misztak-Hola - mgr teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

9.06.2018

2

wykład

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym  cz.1

Ks. dr Bogusław Głodowski - diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych

2

wykład

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym  cz. 2

Ks. dr Bogusław Głodowski - diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych

3

warsztat

Rozmowa z osobą współuzależnioną - film cz. 1 i 2

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

6.10.2018

7

rekolekcje

Rekolekcje Poradnictwa Rodzinnego pt. Duchowość małżeńska

Rekolekcjonista - Ksawery Knotz OFMCap

20.10.2018

2

wykład

Wychowanie do czystej i odpowiedzialnej miłości

Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Dzieci w rodzinie;  Rodzina jako środowisko wychowawcze

Justyna Janiszewska - dr psychologii

3

warsztat

Pomoc psychoduchowa w sytuacji śmierci dziecka lub innego członka rodziny

Justyna Janiszewska - dr psychologii

10.11.2018

2

wykład

Premenopauza; hormonalna terapia zastępcza; opieka nad osobami starszymi w rodzinie

Małgorzata Wyszyńska - mgr ekonomii, spec. gerantologii społecznej, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Znaczenie i formy przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa

Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Powtórzenie wiadomości przed egzaminem I stopnia

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

24.11.2018

4

test + interpretacja kart w sytuacji typowej

Egzamin I stopnia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny

15.12.2018

2

Wykład

Troska o małżeństwa i rodziny w sytuacjach szczególnych (rodziny niepełne, małżeństwa mieszane, związki niesakramentalne)

Joanna Cabaj - mgr lic. teologii, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Płodność w premenopauzie; reguły interpretacji kart obserwacji cyklu w okresie przekwitania

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart w okresie premenopauzy

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

12.01.2019

2

wykład

Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny

Alina Strzałkowska - doradca życia rodzinnego

2

wykład

Przebieg spotkań z narzeczonymi w poradni rodzinnej w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart w okresie premenopauzy

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

26.01.2019

2

wykład

Sytuacje kryzysowe w małżeństwie i rodzinie cz. 1

Mirka Pakur - Liderka Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

2

wykład

Sytuacje kryzysowe w małżeństwie i rodzinie cz.2

Mirka Pakur - Liderka Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

3

warsztat

Ćwiczenia z interpretacji kart w okresie premenopauzy

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

9.02.2019

2

wykład

Wymagania stawiane doradcom życia rodzinnego i innym pracownikom świeckim Duszpasterstwa Rodzin

Anna Mrozowicz - mgr teologii, diecezjalny doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

2

wykład

Powtórzenie materiału przed egzaminem II stopnia

Jacek Kłeczek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR

3

warsztat

Praca w poradni rodzinnej okiem praktyka

Świadectwa zaproszonych doradców życia rodzinnego

23.02.2019

2

interpretacja kart w sytuacjach szczególnych + wypowiedź ustna

Egzamin II stopnia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny

25.03.2019

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia

Wręczenie misji kanonicznych do służby w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej