Adhortacja Amoris Laetitia

RADOŚĆ MIŁOŚCI przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół” . Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.

Amoris Laetitia

Kazania do małżonków i rodziców

W związku z jubileuszem 50-lecia Wielkiej Nowenny przygotowanej przez Prymasa Tysiąclecia Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, trwając wciąż  w klimacie zakończonego synodu o rodzinie, pragniemy na łamach naszej strony internetowej przypomnieć dwa ważne kazania kard. Stefana Wyszyńskiego do małżonków i rodziców. Pierwsze z nich pt. RODZICE, NADESZŁA WASZA GODZINA to kazanie do małżonków katolickich wygłoszone w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1959 r., zaś drugie pt. RODZINA BOGIEM SILNA to kazanie do rodziców katolickich, wygłoszone w Warce, 7 maja 1961 r. Gorąco polecamy!

Czytaj więcej...

Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie

Przyzwyczailiśmy się mówić o powołaniu do kapłaństwa bądź do życia zakonnego. Również w odniesieniu do życia małżeńskiego nie wolno nam poprzestać na ukazywaniu norm moralnych, ale musimy zgłębiać i głosić radosną nowinę o małżeństwie, ukazywać jego wielkość, świętość i piękno – czytamy w opracowanym przez Radę ds. Rodziny i przyjętym przez Episkopat w czerwcu 2009 r. dokumencie „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Jak przypominają w nim biskupi, sakramentalny związek jest sposobem związania się z Bogiem i właściwą małżonkom drogą do świętości. Tekst tego dokumentu prezentujemy na łamach naszej strony internetowej.

Czytaj więcej...

Adhortacja Familiaris Consortio JP II

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, do Biskupów i wiernych całego Kościoła Katolickiego

WPROWADZENIE
Kościół w służbie rodziny

1. Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw.

Czytaj więcej...

Encyklika Humanae Vitae Pawła VI

o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską, do duchowieństwa i wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli.
Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!  Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Czytaj więcej...

List do Rodzin Jana Pawła II

Drogie Rodziny!

1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: „Człowiek jest drogą Kościoła”.

Czytaj więcej...

List pasterski Episkopatu Polski

Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu! Radość wielka, która z okazji Bożego Narodzenia staje się udziałem całego ludu, to radość z narodzenia Dziecka. Radość tę wypowiedział Symeon, który ,,wziął Dzieciątko Jezus w objęcia, błogosławił Boga" i wypowiedział proroctwo wobec Izraela, a także do ,,Matki Jego, Maryi." Radość tę wypowiedziała prorokini Anna, która ,,sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy" (por. Łk 2, 22-40). Niestety, nie wszyscy dostrzegają w Nim nadzieję dla świata.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl