Dokumenty
List Pasterski na niedzielę Świętej Rodziny Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2009 23:06

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI, List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny – 27 grudnia 2009 r. Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!  W okresie Bożego Narodzenia wszyscy „ludzie dobrej woli” wracają z tęsknotą w duszy do Betlejem. W sercach wierzących narasta zaś pełne zdumienia i wdzięczności wołanie: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego nam dał” . Obok tej Miłości objawionej w Jezusie nie można przejść obojętnie. Emocje, jakie w tych dniach ożywają w kolędach i przy dzieleniu się opłatkiem, to za mało. Jezus „opuścił śliczne Niebo a wybrał barłogi” nie po to, by nas wzruszyć, lecz aby nas zbawić. Betlejem to nie sentymentalna historia, ale kluczowy etap walki, jaką Bóg podjął o człowieka. Ewangelie zostały spisane już po zmartwychwstaniu i opisują narodzenie tego, który dla nas i dla naszego zbawienia został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. Betlejem i krzyż idą razem i wzajemnie się wyjaśniają!

Więcej…
 
List pasterski Episkopatu Polski Drukuj Email
wtorek, 16 grudnia 2008 13:54

Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu! Radość wielka, która z okazji Bożego Narodzenia staje się udziałem całego ludu, to radość z narodzenia Dziecka. Radość tę wypowiedział Symeon, który ,,wziął Dzieciątko Jezus w objęcia, błogosławił Boga" i wypowiedział proroctwo wobec Izraela, a także do ,,Matki Jego, Maryi." Radość tę wypowiedziała prorokini Anna, która ,,sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy" (por. Łk 2, 22-40). Niestety, nie wszyscy dostrzegają w Nim nadzieję dla świata.

Więcej…
 
Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie Drukuj Email
sobota, 05 września 2009 18:08

ImagePrzyzwyczailiśmy się mówić o powołaniu do kapłaństwa bądź do życia zakonnego. Również w odniesieniu do życia małżeńskiego nie wolno nam poprzestać na ukazywaniu norm moralnych, ale musimy zgłębiać i głosić radosną nowinę o małżeństwie, ukazywać jego wielkość, świętość i piękno – czytamy w opracowanym przez Radę ds. Rodziny i przyjętym przez Episkopat w czerwcu 2009 r. dokumencie „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Jak przypominają w nim biskupi, sakramentalny związek jest sposobem związania się z Bogiem i właściwą małżonkom drogą do świętości. Tekst tego dokumentu prezentujemy na łamach naszej strony internetowej.

Więcej…
 
Instrukcja Dignitas personae Drukuj Email
niedziela, 14 grudnia 2008 22:36

12 grudnia 2008 r. opublikowana została Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych. Jest ona odpowiedzią na współczesne dylematy moralne dotyczące godności ludzkiego życia u początku jego istnienia. Stanowi ona rozwinięcie tematów podjętych w Instrukcji Donum vitae z 1987 r.

Więcej…
 
Encyklika Humanae Vitae Pawła VI Drukuj Email
środa, 15 kwietnia 2009 09:32

Imageo zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską, do duchowieństwa i wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli.
Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!  Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Więcej…
 
List do Rodzin Jana Pawła II Drukuj Email
środa, 15 kwietnia 2009 08:19

ImageDrogie Rodziny!

1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: „Człowiek jest drogą Kościoła”.

Więcej…
 
Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin Drukuj Email
środa, 13 sierpnia 2008 13:45

ImageW dniu 1 maja 2003 roku podczas plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski przyjęto tekst  Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, opracowanego przez Radę do Spraw Rodziny.  Jest to dokument, który reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin na terenie Kościoła w Polsce. Dyrektorium uwzględnia zadania osób duchownych, samych rodzin oraz laikatu zaangażowanego w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Jest ono owocem doświadczeń wielu osób i środowisk zajmujących się duszpasterstwem rodzin i powinno być pomocą w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny m.in. dla wszystkich kapłanów, instruktorów i doradców życia rodzinnego.

Więcej…