Adhortacja Amoris Laetitia

RADOŚĆ MIŁOŚCI przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół” . Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.

Amoris Laetitia

Encyklika Humanae Vitae Pawła VI

o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską, do duchowieństwa i wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli.
Czcigodni Bracia i drodzy Synowie!  Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Czytaj więcej...

Adhortacja Familiaris Consortio JP II

o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, do Biskupów i wiernych całego Kościoła Katolickiego

WPROWADZENIE
Kościół w służbie rodziny

1. Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw.

Czytaj więcej...

List do Rodzin Jana Pawła II

Drogie Rodziny!

1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: „Człowiek jest drogą Kościoła”.

Czytaj więcej...

Kazania do małżonków i rodziców

W związku z jubileuszem 50-lecia Wielkiej Nowenny przygotowanej przez Prymasa Tysiąclecia Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, trwając wciąż  w klimacie zakończonego synodu o rodzinie, pragniemy na łamach naszej strony internetowej przypomnieć dwa ważne kazania kard. Stefana Wyszyńskiego do małżonków i rodziców. Pierwsze z nich pt. RODZICE, NADESZŁA WASZA GODZINA to kazanie do małżonków katolickich wygłoszone w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1959 r., zaś drugie pt. RODZINA BOGIEM SILNA to kazanie do rodziców katolickich, wygłoszone w Warce, 7 maja 1961 r. Gorąco polecamy!

Czytaj więcej...

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin

W dniu 1 maja 2003 roku podczas plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski przyjęto tekst  Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, opracowanego przez Radę do Spraw Rodziny.  Jest to dokument, który reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin na terenie Kościoła w Polsce. Dyrektorium uwzględnia zadania osób duchownych, samych rodzin oraz laikatu zaangażowanego w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Jest ono owocem doświadczeń wielu osób i środowisk zajmujących się duszpasterstwem rodzin i powinno być pomocą w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny m.in. dla wszystkich kapłanów, instruktorów i doradców życia rodzinnego.

Czytaj więcej...

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr Krzysztof Homoncik
Proboszcz Parafii św. o. Pio w Gdańsku
tel. 504 500 240
info@parafiapio.pl
</p

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Mrozowicz

tel. 508 350 903
anna.mrozowicz@poradnictwo.gda.pl

Duszpasterz współpracujący
ks. dr Jan Uchwat

tel. 508 409 192
juchwat@wp.pl